VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Äntligen återuppväcks det civila försvaret!

civilforsvar.jpg

Ur ”Frihet och försvar. Boken om vår beredskap” (Lindfors bokförlag AB, 1941). 

Vi ska hålla ut i tre månader. Det är en del av planen för Sveriges civila försvar. Ett begrepp alltför många idag är obekanta med. Men om nuvarande planering går som den ska är vi i alla fall på rätt väg att få tillbaka ett viktigt grundskydd för samhället.

Imorgon lägger regeringen fram sin totalförsvarsproposition, men redan idag talade inrikesminister Mikael Damberg om de nödvändiga och ack så bortglömda civilförsvarsdelarna. Det är bra att detta lyfts fram särskilt på förhand för att visa prioriteringsordningen.

Vid ett pressmöte i förra veckan ställde jag frågan till representanter från Försvarsutskottet om coronapandemin tagit upp all kraft och tankemöda så att vi kanske glömt bort den civila delen av Totalförsvarsförberedelserna. Men jag fick genast lugnande besked.

Precis som då påpekades är det emellertid synd att det ska krävas allvarliga kriser som pågående pandemi för att vi ska börja förbereda oss på riktigt. Faran är också att vi endast förbereder oss för det vi har upplevt och inte det ovissa hotet som komma kan.

Satsningen innebär att en miljard kronor tillförs 2021 och sedan blir det en successiv ökning till 4,2 miljarder kronor 2025. Men för att återuppbygga ett kraftfullt civilt försvar som kan vara redo och rycka ut vid kriser – oavsett krisscenario – behövs människor. Frivilliga resurser ute i kommuner och regioner är centrala för samhällets krisberedskap och först när man lyckats mobilisera civilsamhället finns verkligen ett civilt försvar att tala om. Hur ska detta gå till?

Viktiga samhällsfunktioner ska få stärkt ”motståndskraft” och regeringens lista innefattar: ”Hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post”. Som synes är listan lång, men samhällets trygghet är en komplex fråga så det är bra att många områden listas så att det inte enbart rör beredskap för våra senaste kriser.

Det här är viktiga delar som tyvärr försummats så att vi har en ny generation som är omedveten om krisberedskap och det civila försvar vi en gång hade. Pågående krissituation är en påminnelse i vardagen just nu. Men för att fortsätta öva uthållighet och förbereda oss på det oväntade behövs en ökad medvetenhet. Även om satsningen dröjt är den ett viktigt första steg i att det civila försvaret prioriteras.


På agendan

På agendan är Axess TV:s nya programserie där politiken möter forskningen och Lars Adaktusson är programledare.

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast