VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hänger nazismen på väggen?

Looted_Art_-_German_loot_stored_at_Schlosskirche_Ellingen_-_Ellingen_Bavaria_-_Germany-scaled-e1600777815168-1024x711.jpgPlundrade kulturföremål förvarade i Schlosskirche Ellingen i Tyskland.                                                                 Foto: U.S. Army

Under senare år har en diskussion om Sveriges förhållande till Förintelsen och vårt agerande under kriget fått en allt större plats i samhällsdebatten. Mycket är redan känt, men många frågetecken kvarstår. Ett sådant är hur många konstverk och kulturföremål som återfinns i svenska samlingar som också har sitt ursprung från de plundringar som nazisteran utförde.  Idag vet ingen, men det måste det bli ändring på. 

Under åren 1933-1945 plundrades stora mängder kulturföremål av nazisterna i Tyskland och de ockuperade länderna. Omfattningen av denna konst- och kulturarvsplundring beskrivs ofta som den största i världshistorien. Det finns inga exakta siffror på antalet plundrade konstverk, men en uppskattning som gjorts är att ungefär 650 000 konstverk stals och att ca 100 000 av dessa fortfarande saknas. Utöver detta tillkommer plundringen av miljontals andra kulturföremål som till exempel böcker, antikviteter och religiösa föremål. Plundringen var en integrerad del i nazisternas ideologi  och dess mål att utrota den judiska kulturen och befolkningen.

Frågan om hur det ser ut med denna typen av föremål i Sverige har länge undvikits, inställningen har varit att det knappast kan vara ett stort problem. Genom åren har det förvisso gjorts en del inventeringar i offentliga konstsamlingar utan att göra några fynd. Samtidigt har Moderna museet i närtid lämnat tillbaka två tavlor som just berövats en judisk familj under kriget. Som en konsekven av detta och det ökade intresset att faktiskt diskutera Sveriges roll under och efter förintelsen har Riksantikvarieämbetet utrett frågan.

Riksantikvarieämbetet föreslår i en ny rapport till regeringen att  det bör tillsättas en proveniensforskare med expertkunskap om denna typen av plundrade kulturföremål. Genom detta stöd skulle våra kulturinstitutioner få hjälp att se över sina samlingar och hantera de fynd som kan tänkas gömma sig där. Det rör sig om en mycket lite kostnad i förhållande till värdet i att veta sanningen om våra kultursamlingar. 

En nog så viktig fråga som tyvärr saknas i Riksantikvarieämbetets utredning är vad som ska göras med stulna kulturföremål där de ursprungliga ägarna och dess anhöriga gått ur tiden. Här borde regeringen ta ett precipbeslut om att föremål som inte kan återlämnas istället ska flyttas till det planerade förintelsemuseet. Det skulle ge oss en chans att både göra upp med vår historia och samtidigt visa respekt för såväl konstverken och dess ursprungliga ägare. 

Regeringen bör följa de goda råd de nu fått och fortsätta på den inslagna vägen där förnekelse bytts ut till transparens. Att försöka glömma och gömma mörka delar av ett lands historia är aldrig en bra utväg. Tiden är inne att nazismens spår i våra konsthallar uppmärksammas och utreds en gång för alla.

 


På agendan

På agendan är Axess TV:s nya programserie där politiken möter forskningen och Lars Adaktusson är programledare.

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast