VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Peter Hjörne: tillit ger goda samhällen

"I Sverige är den sociala tilliten fortfarande hög men den sjunker. I SOM-antologin 2018 redogör Holmberg/Rothstein för utvecklingen. Fler har betydligt lägre tillit. Det gäller särskilt unga, lågutbildade, arbetare, socialt utsatta, människor med dålig hälsa och utrikes födda. Också Sverigedemokrater skiljer ut sig genom väsentligen lägre tillit än snittet. Ungefär en tredjedel av valmanskåren är "lågtillitare".

– Dessa klyftor i tillit är inte av godo för den sociala sammanhållningen, sa Bo Rothstein, som inte heller trodde att trenden kommer att vända.

Tillit och solidaritet går hand i hand. Sjunker tilliten så minskar solidariteten."

 

GöteborgsPosten


På agendan

På agendan är Axess TV:s nya programserie där politiken möter forskningen och Lars Adaktusson är programledare.

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast