VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Annonsera i magasinet

Vill du nå en köpstark och inflytelserik målgrupp?

Vi har en av Sveriges mest eftertraktade läsarkrets. Genom att synas på annonsplats hos Axess får du direktkontakt med dem i ett forum som anses som trovärdigt och relevant. Du syns dessutom i ett sammanhang där konkurrensen från andra annonsörer är begränsad. Vi har begränsat utrymmet för annonser till tio helsidor per utgåva, vilket ger er som annonsörer en garanterad hög synlighet.

Vill du veta mer om Axess som marknadsföringsforum eller boka annonsplats?

Katarina O’Nils Franke
katarina.onilsfranke@axess.se
08-788 50 77

NR 7 2020

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...