VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 8 2018Tema: Den populistiska utmaningen

Ladda hem som PDF plus

Tema

De gläds snart åt makten

Politiska populister likställs ofta med oansvariga och inkompetenta. Men i maktställning kan de mycket väl bli en del av det etablissemang som de tidigare protesterade emot.

Den nya familjen

Auktoritära populistpartier till höger och vänster ingår idag i tio av EU:s regeringar. De är grenar på samma ideologiska träd.

Det är ditt fel

Forskning visar att väljare ofta är okunniga och irrationella. Men i en demokrati kan inte väljarna svära sig fria från ansvar.

För den goda sakens skull

I kampen mot Sverigedemokraterna används ohederliga metoder och argument utifrån föreställningen om moralisk överlägsenhet. Hyckleriet riskerar att spela partiet och liknande rörelser i händerna.

Rotvälta

Den politiska elitens rötter till sina väljare har blivit allt svagare. Opinionsbildningen sker inte längre från sändare till mottagare utan mellan olika delar av publiken som talar till varandra.

Ledare

Mänskligare proportioner

Sista gången jag hörde H G Wessberg tala var i november 2017. Rubriken var ”Den stora oredan” och ämnet den kommande tidens regeringsbildningar.

Samhälle

En annan plats med andra lagar

Mellanöstern står inte att känna igen. Alla vedertagna begrepp har ställts på huvudet sedan 2011.

Rätt merit men fel kön

Kvinnor gavs tillträde till högre studier år 1873. Men först dryga sjuttio år senare fick de fullständig rätt till högre tjänster i staten. I den politiska debatten användes kvinnans särskilda egenskaper som argument av både reformförespråkare och motståndare.

Skåne ligger före

Sveriges politiska centrum förskjuts alltmer högerut och mot Skåne där Sverigedemokraterna och Moderaterna börjat samarbeta. Det kan på sikt öppna för en nationell relation mellan borgerliga politiker och Sverigedemokraterna.

Frizon

Med vurm för Djingis khan

Erövrarkungarna Djingis khan och Timur Lenk dominerar Mongoliets och Uzbekistans självbild. Här knådas ett nationalistiskt kitt där ett hjältemodigt förflutet sätts i centrum.

Utan etik och ansvar

Både personal och patienter lider under en sjukvård dominerad av byråkrati och konsulter. Systemet både måste och kan bytas ut.

Opinion

Professorn som försvann

Professorernas oberoende inskränks genom systematisk politisk styrning. Den frie forskaren har förvandlats till en underställd tjänsteman.

Tradition

Den sociologiske essäisten

I år är det 100 år sedan Georg Simmel dog. Han räknas till de klassiska sociologerna, även om han är svårare att placera än Marx, Weber och Durkheim.

Civilisation

Bananernas förbannelse

I början av 1900-talet framstod Honduras som modellen för en dysfunktionell ”bananrepublik”. Fortfarande är det en av de våldsammaste platserna på kontinenten.

Från studentliv till söndagsskola

Betty Ehrenborg-Posse var en pionjär inom söndags-skolan och skrev den svenska versionen av ”Blinka, lilla stjärna”. I år är det 200 år sedan hon föddes.

Glaciärer och vulkaner

Samtidigt som nationalismen är stark i dagens Ryssland finns där också en fascination för nordisk kultur.

Klichéernas madrasserade rum

Hollywoodfilmerna ger ofta en felaktig bild av psykisk sjukdom.

Skvaller från det stora seklet

Madame de Sévignés brev till sin dotter ger en levande bild av 1600-talets Frankrike. Sévigné är en första klassens berättare.

Recension

Alplandets juniorkansler

Bilden av den unge Sebastian Kurz är kluven. Enligt vissa en driven nytänkare, enligt andra en cynisk maktspelare. Men hur hamnade Österrike i lag med Visegrad? Mats Fält presenterar EU:s nuvarande ordförandeland och dess omstridde ledare.

En elit blir till

Efter andra världskrigets slut var Frankrike i behov av en förnyad ämbetsmannakår som var obefläckad av åren med Pétain och samarbetsregimen i Vichy. Det behövdes en ny elit som kunde ta sig an förvaltningens högsta positioner och leda landet. För att utbilda denna elit beslutade general Charles de Gaulle den 9 oktober 1945 att inrätta L’École National d’Administration (ENA).

En hjältes testamente

Hans begravning i Washingtons imposanta katedral lördagen den 1 september följdes av miljoner välden runt via allehanda laptoppar, paddor och CNN. Den tog sin tid, nästan tre timmar, för talarlistan var lång, från dotter Meghan med tårarna strömmade längs kinderna till presidenterna Bush den yngre och Obama, samt en rad senatorskolleger och gamla vänner, som John McCain hade många av. Allt inramat av de fagraste amerikanska tongångar.

Geni, charlatan och obegriplig

Hur ska jag kunna skilja dansören från dansen? Den frågan ställer W B Yeats i en av sina mest kända dikter. Inget tyder på att Charles de Gaulle skulle ha varit en framstående dansör, men ändå ställs Julian Jackson inför en liknande fråga i sin mästerliga biografi om generalen: Hur ska man kunna skilja mannen från myten?

Imperiet slår tillbaka

Man blir ganska imponerad när man besöker museet Topographie des Terrors i Berlin och ser hur hela skolklasser lotsas runt där. Energiska lärare informerar barnen om något som är föga barnvänligt: de illdåd deras förfäder gjorde sig skyldiga till för bara ett par generationer sedan. Tyskarna försöker verkligen göra upp med sitt förflutna. Men hur är det med engelsmännen?

Korrekt språkbruk

Få uttryck i vår tid är så omstridda som politisk korrekthet. Som kusintermen identitetspolitik har det blivit en giftstämpel att kleta på meningsmotståndare som inbillad genväg till debattseger istället för arbetskrävande argumentation.

Krisens hemliga historia

Den 20 september 2008 är inte ett datum som har ristats in i det kollektiva historiska minnet. Den lördagsmorgonen talade USA:s finansminister om för kongressen att om de inte gjorde något snabbt riskerade världsekonomin att kollapsa ”inom 24 timmar”. Chefen för centralbanken Federal Reserve, Ben Bernanke, varnade i sin tur kongressledarna i ett privat samtal att om de inte godkände långtgående åtgärder ”kommer vi inte att ha någon ekonomi på måndag”.

Samfundet de nio

En ovanligt saklig och sansad tweet från Donald Trump, avsänd mitt under höstens stora tragedi där hans kandidat till Högsta domstolen, Brett Kavanaugh, spelar huvudrollen, löd såsom följer:

Shakespeare vår samtida

Förra året satte det New York-baserade amerikanska teaterkompaniet The Public Theatre upp Shakespeares pjäs Julius Caesar. När Gregg Henry, som spelade Caesar, gjorde entré i kostym med lång röd slips och blond Wall Street-frisyr gick ett sus genom publiken.

Skyddad verkstad

Helt nyligen uppmärksammade stiftelsen Academic Rights Watch på sin hemsida att en professor i neurofysiologi hade uppmanats att göra avbön för vissa av sina formuleringar under en föreläsning om ”arv och miljö” vid Lunds universitet.

Trolleriets återkomst

Enligt den tyske sociologen Max Weber kännetecknas moderniteten av Entzauberung – avförtrollning. Medan äldre tiders människor levde i en magisk värld genomsyrad av Gud, och dessutom bebodd av änglar, demoner och en hel del allmänt oknytt, var de moderna förvisade till en existens präglad av lagbundenhet och byråkratisering. En värld som var mekanisk istället för mystisk; mer maskin än organism.

Debatt och läsarbrev

Mer EU på Grönland

I det senaste numret av Axess (nr 7/2018) skriver Elisabeth Braw en mycket läsvärd analys av Grönlands situation i det storpolitiska spelet mellan Kina, USA och Ryssland.

I korthet

Ett folk av nejsägare

Vad utmärker en britt? Efter fem år i London på Financial Times och nu på väg tillbaka till USA hade amerikanen Robert Armstrong slutligen läget klart för sig: ”The British are a pain in the ass. Or arse, if you will.”

Men vad är freden värd?

Det är inte alls konstigt att Sydkoreas president Moon Jae-in är beredd att offra mycket, både i politiskt kapital och ekonomiska resurser, för fred med Nordkorea.

Sjungande skönhet

Utanför Stadsbiblioteket i Göteborg står Karin Boye staty, men det är framförallt genom sina ord hon finns kvar i vår tillvaro. Ett bevis på det är Lindelöws nyutgåva av hennes tredje roman Kris (publicerad första gången 1934).

I vår tid

När fel sida vann

Dagens eko rapporterade om Brett Kavanaughs svårigheter att nomineras till USA:s Högsta domstol, men tillade att även om han skulle misslyckas ”har ett stort antal konservativa domare tillsatts i andra domstolar runt om i USA, och bakom den här vågen av nya domare ligger år av strategiskt tänkande av en organisation som verkar i bakgrunden”.

Krönika

Danmark är kristet

För ett par år sedan bevittnade vi en hastigt uppkommen och lika hastigt försvunnen debatt om svenska värderingar. Att den blev så liten och så lam beror nog på att det inte finns så mycket att hänga upp det vi kallar ”svenska värderingar” på. Grundlagen?

Vänta på frälsning

Det går en högervåg över världen. Socialdemokratin backar över hela Europa, från Iberiska halvön i söder till Skandinavien i norr, samtidigt som partier till höger växer.

Värdegrundsflufferi

Ljudligare suck har jag aldrig hört än den som utstöttes av min vän som varit på två dagars värdegrundskurs. Vännen arbetar på Myndigheten och under två dagar, som min vän fick att låta som en evighet i Dantes nedersta kretsar, skulle medarbetarna skolas i sådant som integritet, respekt och – förstås – alla människors lika värde.

NR 8 2018

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...