VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 7 2020TEMA: Säkerheten framförallt?

Ladda hem som PDF plus

Tema

"En perfekt storm"

Debatten drivs alltmer av polarisering och digitala hatkulturer. Politiker kan inte längre kontrollera det offentliga samtalet.

"Falska toner"

Politikers drivkraft att vara populär är motsatsen till statskonst. Demokratins överlevnad står på spel.

"Förstå föränderligheten"

Robert Crowcroft överskattar politikens betydelse. Vi styrs mer av byråkrati, teknik och historiska faktorer.

"Indifferent elitokrati"

Problemet är inte att vi avstår från att diskutera svåra frågor. Problemet är att ingen lyssnar.

"Inget att fnysa åt"

Kritiken av säkerhetsfixering är irrationell. Sverige borde för länge sedan ha prioriterat kampen mot våldsbejakande extremism och terrorism.

"Oro eller förtröstan?"

Demokratin har svårt att hantera komplexitet. Ändå är passivering långtifrån självklart.

Bäst att inte chansa

Säkerhet har ersatt frihet som politisk drivkraft. Det är en återvändsgränd för demokratin.

Ledare

Resan framför oss blir lång

Har du bröstat en fyra? Förhoppningsvis inte. För det har inget med vare sig simning eller snaps att göra utan är slang bland unga kriminella för att ha begått mord och dömts till fyra års sluten ungdomsvård. Man släcker ett liv på sin 17-årsdag, uthärdar en tid av träning, tv och samtalsterapi och återfår friheten när man fyller 21.

Samhälle

Alea iacta est

Utländska akademiker skulle hjälpa ryska universitet att få högre internationell status. Det blev en kulturkrock.

Belöna den goda makten

Makt likställs ofta med tvång och förtryck. Men den goda makten bidrar till frihet och ett gott samhälle.

Tronpretendenter

Europas mest framgångsrika politiker lämnar snart sin post. Kampen om att bli nästa förbundskansler är redan igång.

Världsförbättrare

Allt fler företag tar politisk ställning i sin marknadsföring. Men ideologisk aktivism riskerar att bli kontraproduktiv.

Frizon

Den stora förnyaren

Konstnären Natalja Gontjarova var länge bortglömd. Idag räknas hon till det ryska avantgardets portalgestaler.

Klassamhällets försvarare

Arbetarrörelsen erövrade världen genom att sätta kunskaper och bildning i högsätet. Idag vänder vänstern idealen ryggen och kallar dem elitism.

Kriget som ändrade allt

Det närmast okända polsk-bolsjevikiska kriget fick stora följder för Europas utveckling. Det påverkar oss än idag.

Opinion

Kulturmiljöer utplånas

Kulturhistoriskt viktiga dammar hotas av utrivning. Kritik och frågor möts med dimridåer.

Tradition

Enquists inferno

Under 1980-talet genomgick P O Enquist en kris som har likheter med August Strindbergs och Stig Dagermans. Därefter tog hans författarskap en ny vändning.

Civilisation

Beethoven visste inte sin ålder

I år firas Beethovens 250-årsdag. Men det finns många oklarheter kring hans födelse.

Det förflutna upprepar sig

Det finns likheter mellan hur östra Europa beskrivs idag och hur det skildrades på 1700-talet.

En kritik av informationssamhället

Viktor Pelevin är en av Rysslands mest framgångsrika författare. Hans verk förtjänar större uppmärksamhet i Sverige.

En oöverträffad musikalitet

I år är det 200 år sedan John Keats publicerade sin epokgörande diktsamling.

Värdet av materialkännedom

I sin bok om Gustav III:s armé ger Martin Markelius en fascinerande beskrivning av det svenska 1700-talet.

Recension

Filosoferande i förbigående

Det är i regel de extraordinära människorna, inte de vanliga, som får sin biografi skriven. Men trots det blir en levnadsteckning verkligt intressant först när den förmår att fånga något inte bara av det enskilda livet, utan även av den tid i vilken det utspelar sig – när det exceptionella blir en bärare också av det alldagliga.

Forskare som fuskar

Över hela världen pågår en kapplöpning om att ta fram och massproducera ett vaccin eller ett verksamt läkemedel mot covid-19. Prestige och ekonomisk vinning står på spel.

Hollywoods moderspindel

Om nazisternas ideologiska kulturkrig har det skrivits massor. Om hur deras kulturuppfattning blev ett vitalt inslag i drömmen om världsherravälde, och om hur man skickligt lyckades utnyttja den politiska, ekonomiska och sociala oron under Weimarrepublikens kaos och nöd.

Ingen vuxen i rummet

John Bolton anade vad han gav sig in på.

Inventering av en redskapslåda

Giuliano D’Amico, en italiensk nordist, docent vid Ibsencentret på Oslo universitet, har tidigare i böcker och tidskrifter mestadels skrivit om norska författare, framför allt om Bjørnstjerne Bjørnson och Henrik Ibsen, vanligtvis på italienska, engelska eller tyska.

Kulturkrigaren

Japans premiärminister Shinzo Abe tillkännagav sin avgång, av hälsoskäl, vid en presskonferens den 28 augusti. Hans biograf, Tobias Harris, twittrade då att denna presskonferens mest blev en sorgsen uppräkning över alla målsättningar som Abe inte hade förverkligat.

Parvenypolis

Dagens Berlin, det återförenade Tysklands huvudstad, är en attraktiv plats.

Starka män, svaga institutioner

Såväl i USA som på vissa håll i Europa genomgår samhället en omvandling, från det som skulle vara historiens slutstation och tillbaka till något som många ser som historiens sopstation. Karin Henriksson förmedlar två analyser.

Varken skakad eller rörd

Det är svårt att inte bli besviken av Finding Freedom. Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family. Den nya boken om prinsen och prinsessans flykt från det brittiska kungahuset hade ju lovat så mycket.

Vi, folket

Numera tycks det finnas hur många böcker som helst som alla bekymrat förklarar hur illa ställt det är med demokratin. Men det är inte alltid demokratin i strikt mening som böckernas författare oroar sig över utan den liberala demokratin. Det är inte samma sak.

Debatt och läsarbrev

Förnekelsen fortsätter

Med stor behållning läser jag artiklarna om Europavägar i förra numret av Axess. Sverige behöver en politik för hur vi vill att EU ska utvecklas framöver, skriver Fredrik Erixon – och det är bara att hålla med.

I korthet

Dagmar Frimans reformer

En viktig förklaring till skolans sjunkande resultat är det pedagogiska etablissemangets starka inflytande över de högre lärosätena, lärarutbildningarna och de statliga myndigheterna.

De grå zonernas hot

”Den osäkerhet som kan uppstå i gränslandet mellan fred och krig kallas ofta för gråzonsproblematik. En angripare kan medvetet skapa denna problematik genom att agera så nära gränsen för upptäckt som möjligt för att därmed överraska och vilseleda försvararen och undvika beredskapshöjning och andra motåtgärder.”

Ett unikt byggnadsarv

I samband med Tysklands enande efter det fransk-tyska kriget 1870–71 annekterades de franska landskapen Alsace och Lorraine av Tyskland. I Metz, centralort och regionhuvudstad i Lorraine, har den tyska tiden lämnat efter sig särskilt märkliga spår.

I vår tid

Etanol i alla fall

I den jämtländska tätorten (1 651 invånare) finns allt man kan önska sig, och om det mot förmodan inte skulle finnas fäller man upp sin laptop, går ut på det myllrande varuhuset world wide web och beställer tuggben till hunden eller varför inte en kompost, och sisådär en vecka senare dimper varorna ner i brevlådan eller finns att hämta ut på Ica eller på en speditionsfirma vid stationen.

Krönika

I ett riktigt hem

Hemmet är den privata sfären fysiskt manifesterad, med fyra väggar som bokstavligt talat avskärmar oss från grannar, från gatan, från insyn, från kyla, från buller och regn. Och om ytterväggarna är vårt värn mot omvärlden, antas vi använda innerväggar och inredning till att uttrycka vilka vi är.

Njutbara gubbar

I slutet av augusti sände SVT en dokumentär i två delar om Jan Guillou, Den överlägsne journalisten. Detta var svårt att undgå.

Nu gäller det att hålla nålen i trim

En av sensommarens varma dagar stod jag vid fönstret och blickade ned på torget. Det var aktivitet vid brunnen, som är en fyrkantig 1800-talshistoria med koppartak och vatten rinnande ur rör på två av sidorna.

Samtiden

Plundrares beundrare

Vad tycker ni om plundrare? Egentligen. Har ni funderat på det?

NR 7 2020

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...